torsdag 19 januari 2017

Sandor Herold: Viktor Orban står upp för sitt land och sitt folk. I&M Politruker, politruker

Först kommer ett inlägg från Sandor Herold angående Viktor Orbans tal till gränspatrullerna i Ungern. Samtliga partiledare samt journalister på Sydsvenskan har fått detta brev. De ska aldrig kunna säga att de inget visste.

Sedan måste ni läsa Karl-Olof Arnstbergs inlägg på I&M om Sverige och makteliten. Läs hela. Här har jag tagit med endast början. Han nämner bl.a. Kristina Persson och de förmåner hon tillskansade sig efter att hon fick lämna sitt uppdrag efter ett år.

Citat från I&M:
”Ett exempel på hennes egna tillgångar var att hon ägde skog med ett taxeringsvärde på nästan tio miljoner. ”Detta hindrade inte Kristina Persson från att ansöka om och få avgångsersättning. Syftet med den är ”att skapa ekonomisk trygghet i den omställningssituation som kan uppstå när uppdraget som statsråd avslutas”.

Från: Sandor Herold
18.1.2017
Viktor Orbán speech to new Hungarian border patrol units Jan 12 2017
 Nedanstående inslag visar en politiker som står upp för sitt folk och sitt land. Det visar en politiker som inte har sålt sitt folk och sitt land till varelser komna från dom lägst stående kulturerna och samhällsbildningarna som finns på vår planet.

Det visar en politiker som inte tillåter sina landsmän att bli mördade, våldtagna, misshandlade, rånade av vildar komna från MENA- länderna och liknande primitiva länder.

Det visar en politiker som har förstått att han är vald till att ta till vara sitt eget folks intressen och välstånd och framför allt säkerhet och inte primitiva vildars välbefinnande och bekvämlighet på bekostnad av sitt eget folk.

Denna politiker heter Viktor Orban och som född ungrare kan jag bara känna en gränslös stolthet när jag hör hans tal på till sitt eget folk. Viktor Orban är en politiker som det ungerska folket kan känna sig stolta över.

Till skillnad mot svenska politiker som man bara kan känna avsky och hat mot när man betänker vad dom har gjort med sitt land och mot sitt eget folk.

Viktor Orban är värd all respekt som hans folk visar honom. Ni svenska politiker är inte värda mer respekt än vad en hundskit på trottoaren är värd.

När skall vi få höra ett liknande tal av en svensk politiker till det svenska folket?

Det kommer troligtvis aldrig att ske eftersom svenska politiker är upptagna av att sjunga lovsånger till "svenskar med annan bakgrund" som aldrig har tillfört landet annat än kostnader och sociala problem. 

Sandor Herold, Malmö
Ett mycket bra tal av Viktor Orban! Han är en av dom bästa politikerna i Europa när det gäller kritik av den massiva, okontrollerade och illegala invandringen till Europa. Se, lyssna och lär av hans retorik, SD. Så säger Paul Nilsson 

I&M
Politruker, politruker
 Nu, när jag fått vittring på den svenska makteliten som kolonial, bekräftas relevansen på många sätt. I morgonbladet läser jag om den svenska moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner. Han har gjort den typiskt politiska karriären som går uppåt och ”bort från”. Bort från Västerås, till Bryssel. Fjellner har varit så duktig, att han beretts plats i den maktelit, som inte längre representerar sina väljare. Enligt morgonbladet säger Fjellner: ”Vi får ta reda på vilka personer Trump lyssnar mest på och försöka påverka dem istället för Trump direkt.”
Bildresultat för christian fjellner
Vilka ”vi”? Fjellner och svenska folket? I så fall, vad vet han om hur och om svenska folket vill påverka Trump? Fjellner är en aktiv snusförbudsmotståndare. Är det i den frågan som han vill påverka Trump? Jag tvivlar på att en svensk EU-parlamentariker har den positionen, att han med sitt tyckande kan nå fram till kretsen kring Trump. Det som Fjellner gör, är att uttala sig som medlem av det globala politikerväldet. På samma sätt som jag skulle kunna säga ”vi samhällsforskare” och Gunnar Sandelin ”vi journalister”.
…Jag skriver om detta socialdemokratiska statsråd, som politiskt förpassats till glömskan, för att pröva hypotesen att makteliten i Sverige inte längre representerar sina väljare, utan har blivit en kolonialmakt. Också i de andra ovan givna exemplen syns det tydligt, hur svenska toppolitiker tolkar sitt uppdrag. Att Sverige tillhör de stater som under rubriken ”Den moraliska stormakten” är bäst i världen på att skänka bort medborgarnas pengar, är inte den självklara merit som politikerna själva gärna vill tro.

Tidigare framtidsminister Kristina Persson
 Bildresultat för kristina persson
Bäst på bidrag och bäst på att ignorera våldtäkter? Bäst på beskattning också, hör jag någon viska i bakgrunden. Bäst på att ogilla den svenska nationen? Bäst på att gilla EU och FN? Men sämsta försvars- och polismakten, tänker jag, när jag ändå är igång med ”bäst och sämst”.
Vafan, är det verkligen sådana politiker vi vill ha i ledningen för Sverige? Läs hela inlägget

Två b-skådisar:- "Om nån är dum mot Sverigebilden, får vi vara dumma tillbaka!" 

Detta var en dag att vakna upp till, jag gick och la mig igen, drog täcket över huvudet och försökte ta in att två EU-underdåniga losers faktiskt slår officiell nordkoreansk retorik i försköning. 

 - Ingen trygghet, ingen polis, inga sjukhus. Och inget framgångsrikt välfärdsland. Och framförallt inga fria och trygga kvinnor. Skalet är tomt.Sverige är ett spökland uppbyggt av kulisser där man inte får berätta om vad som egentligen händer.Soldatmamma

onsdag 18 januari 2017

Olle Ljungbeck: Cynismen kunde inte vara råare. Kenneth Sandberg: Kalifatet år 20??..Först skriver Sofia Mirjamsdotter en ledare om varför otryggheten har ökat där hon uttrycker sig på ett sätt som inte kan förstås på annat vis än att hon inte ser verkligheten alternativt vill dölja den. Därefter harangerar Per-Anders Karlgren henne för texten, som jag först trodde var ironi från hans sida men när jag läst färdigt ser jag att han delar hennes åsikter.

Hur kan något sådant bara vara möjligt. I Sverige finns i dag ca 53 utanförskapsområden (Nogo-zoner). De finns i våra storstäder men framförallt i dessas förorter. De finns i små och medelstora städer med en spridning över hela landet.På dessa orter attackeras systematiskt genom stenkastning etc; brandmän, ambulansförare, bibliotekspersonal, poliser, snöröjare, brevbärare, journalister etc. Hedersvåldet är utbrett. Kvinnor/flickor tvingas klä sig efter särskilda klädkoder. De är bevakade varje steg de tar för att inte avvika från hederskulturens lagar och regler. Kvinnor/flickor är lovligt byte för hederskulturens väktare. Mord, rån, våldtäkter är naturliga inslag som de boende tvingas leva med. Trots detta förvånas Sofia Mirjamsdotter och Per-Anders Karlgren över att 31 procent av kvinnor/flickor känner ångest och rädsla för att vistas ute utan sällskap!

En jämförelse med de övriga nordiska länderna visar helt klart på att oron och ångesten som de svenska kvinnorna lever med är mer än befogad. Utländska tidningar som t ex Daily Mail tar t ex upp Nordstan i Göteborg som ett skräckexempel för kriminalitet som grovt våld, rån, våldtäkter skjutande erc.

Så sent som 2014 rankades Malmö som Europas 84:e mest kriminella och otrygga stad. 2015 hade den klättrat till plats 46. 2016 tog Malmö ett ytterligare rejält kliv upp till plats 6. Och i år rankas Malmö som Europas näst mest kriminella och otrygga stad!

Inte ens skolans värld är undantagen från denna terror. Föräldrar berättar hur deras flickor går gråtande till skolan. På badinrättningarna är de ständigt utsatta för sexuella trakasserier.
Barn- och tvångsäktenskap är vanligt förekommande trots att de i lag är förbjudna. 70000 invandrarflickor/pojkar får varken själva välja kamrater eller den de vill vara tillsammans med.

Den här artikeln kunde göras hur lång som helst. Att man då som Mirjamsdotter och Karlgren inte ser eller vill se orsaken till oron och vad denna har sin grund i är framförallt vad gäller Mirjamsdotter en skandal med hänsyn till hennes skyldighet att som journalist beskriva verkligheten.

Först den dag alla vågar erkänna att en stor del av de individer som tagit sig till vårt land de senaste 5 åren har en värdegrund som klart skiljer sig från vår, kan vi göra något åt dagens katastrof. Inte minst skillnaden mellan kvinnor och mäns rättigheter är en av grundorsakerna till det som orsakar oro och rädsla.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle  Nordens ledare inom arbetarrörelsen
-"Låt inte populismen rasera vårt samhälle."
Vad ska man säga. Vår EU-toppstyrda regering skriver en debattartikel, och visar att dom tror på riktigt att dom fortfarande representerar "en nordisk modell"! Med "en stark gemenskap, en kombination av effektivitet, sammanhållning, jämlikhet och förtroende som är unik i världen", och med en "välorganiserad arbetsmarknad som en grundpelare i samhället." Läs  mer på Soldatmamma

Kalifatet år 20??

Till:  Partiledarna
Sent: Tuesday, January 17, 2017 4:00 PM
Subject: Kalifatet Sverige år 20??...

Videon nedan är mycket  ”svårtittad”. Den visar unga pojkar som av någon muhammedansk grupp uppmuntrats, lurats, indoktrinerats, tvingats (?), till att utföra rent barbariska saker! Den lille pojken, som skjuter en bunden man och sedan ropar “allah aukbar”, kan väl inte vara mer än tre år?

Denna svårtittade video visas endast för att våra läsare skall få en uppfattning om vad dem så kallade ”fredliga och humana religionen” kan leda till!
............

Heja PK-Sverige!!!

//Kenneth Sandberg

Läs mer på Petterssons – Man undrar var gränsen går. Där kan ni också titta på videon den som orkar.tisdag 17 januari 2017

Sverige är svenskarnas land - Glöm aldrig det!Idag lägger jag in slutet på Julia Caesar som vanligt utmärkta artikel som handlar om bl.a. agenda DN och dess chefredaktör Peter Wolodarski.

Sedan följer citat från bl.a. Soldatmamma och Invandring och Mörkläggning.

Julia Caesar, Snaphanen

Hämnaren i Marieberg.

”Statsvetaren Lars Trägårdh, som inte är rädd för att sjunga ut, gör en kraftfull markering mot Mattias Hagbergs vantolkning av Segerstedts inställning till nationalism. I sin sista gästkrönika i G-P den 23 december 2016 skriver han:

”Och återigen åkallas Segerstedt som lite av en husgud. Han sägs bejaka ”det antiaktoritära och antinationalistiska stråket inom liberalismen.” Problemet med detta är bara att Segerstedt var en större tänkare än så. Han var långt ifrån ”antinationalistisk”. Snarare var han en ganska typisk liberal nationalist för vilken just nationalstaten var en av liberalismens grundpelare. Utan den saknades förutsättningar för både individens frihet och nationernas välstånd, för att tala med Adam Smith. Dessutom var han likt demokrater från vänster till höger under denna tid stolt över Sverige, dess folk, dess historiska arv och dess värderingar.”

”I april 1940 skriver han (Segerstedt): 

”Vårt land är stort och vitt. Här hör vi hemma.
Banden mellan de enskilda och detta folk kunna icke
skäras av utan att förvissnande drabbar den avskilde.
De som försöker bemänga svensk livsluft med främmande
 element, nå endast till att förgifta sin egen atmosfär.


Vi får bara icke svika. Vi får icke förråda det svenska i oss,
detta arv från tusenden av generationer,
utflödet i sinnelag och kynne av denna jord.
Det skapar hemlöshet, tomhet, rotlöshetens eviga förbannelse.


Folk och land, rätt och vett äro heliga. Det svenska är heligt.
Som aldrig förut vidgas i dessa dagar bröstet av glädje att
vara svensk. Här bor frie män, och fria skola vi förbliva.
Vår generation måste fatta posto på den sida i striden,
för rätt och vett och frihet, där våra fäder stått.


Inget tummande på svenskheten fördrages.”

En epok som går till historien som dårskapens tid

När man läser Torgny Segerstedts ord från 1940 ser man klart allt vad vi har förlorat under den epok som inte kan gå till historien som något annat än Dårskapens tid:

Det fria tänkandet. Medvetenheten. Reflexionen. Det historiska seendet. Klokheten. Det sunda förnuftet. Friheten att yttra oss. Stoltheten över vårt land, vår kultur och våra traditioner. Självbevarelsedriften. Kampviljan. ”Det svenska är heligt.”
Och vad har vi släppt fram istället?

Dårskap. Bara dårskap. Det kommer att stå oss dyrt.”Snaphanen Julia Caesar

Det är befängt att förneka den etniska rensningen

Jag måste berätta om en kvinna Clara Block Hane, en berättare av rosenröda sagor i expressen. 

Ni vet alla dom här svenska larmen som nu kommer om äldre som behandlas värre än små kycklingar på väg till slakt, om sjukhusen som sprängs av lidande akutpatienter som väntar upp till 40 timmar, och om personal som har brunnit upp i huvudet på grund av utmattning och politikerpress att leverera medmänsklig vård, trots all brist på personal, skäliga och fungerande arbetsscheman, och ledarskap. 

När vi andra förtärs av oro över utebliven välfärd trots världens högsta skatter, vill Clara Block Hane berätta för oss om sin pappa. Han som vann den enda och högsta miljonvinsten, dvs han inte bara fick plats på äldreboende, utan han hade 48 (!) olika boenden att välja på! 

…Inte en enda dag var den iranske vårdaren sjukskriven, denne pappans privat-allt-i-allo-betjänt.

- "Jag kan inte tro att det hade blivit lika fantastiskt med en svensk hemtjänst. Eller jag vet att det inte hade blivit lika bra, för det hade vi provat förut." 

 Om detta vill Clara Block Hane berätta i svensk och tjeckisk TV. Soldatmamma

När jag gjorde ett program om invandrare och brottslighet för Norra Magasinet (SVT) 1989 sade BRÅ-chefen Jerzy Sarnecki att det är angeläget att utreda förövarnas etnicitet och se vilka nationer de kom ifrån.
"Det är helt givet att vi måste titta på olika etniska minoriteter", sa han.
Klippet ligger alldeles i början av reportaget.
Efter drygt 10 minuter säger han också om den politiska oviljan att inte vilja beröra frågan om invandrares kriminalitet: "Man har bedrivit strutspolitik!"
Det var då det!
Vi har tidigare lagt ut reportaget här på bloggen, men här kommer det igen:
Om Jerzy Sarnackis och hans nya svar ”Han vet ej” kan du läsa på Demokratbloggen. 
Bildresultat för Jerzy Sarnecki