torsdag 20 april 2017

Den globala maktelitens strategi.Varför avtog hatpropagandan mot Trump i en handvändning?

Den globala strategin
I tidigare krönikor har jag vid upprepade tillfällen beskrivit själva drivkraften bakom globalismen. Allt handlar om affärslogiken hos en makthegemoni som är uppbyggd av en handfull hyperförmögna familjer med direkt eller indirekt ägarkontroll i flertalet av dagens största globala företag och banker. Huvuddelen av dessa familjer finns i USA. För att de här makthavarna fritt skall kunna fortsätta berika sig krävs en dominerande global position inom de största marknadssegmenten såsom livsmedel, energi, läkemedel, transportmedel m.fl.. En sådan position möjliggör nämligen att kunna styra världsmarknadspriser genom att sätta fri konkurrens ur spel via olika monopol och oligopol.

Hela strategin tänktes en gång ut av John D Rockefeller, när han för hundra år sedan skaffade sig global kontroll över marknaden för raffinerade petroleumprodukter med sitt Standard Oil. Han drog även upp riktlinjerna för att kunna sätta makt bakom planerna via stort inflytande över den amerikanska statsmakten, såväl den millitära som säkerhetsapparaten med CIA i spetsen. Instrumentet var Council on Foreign Relations m.fl. kända lobbyorganisationer.

Kommentarer:
angela
”Men även relationerna mellan USA och Kina är en källa till djup oro. Hur skall Trump hantera det öppet provokativa och Kina närstående Nordkorea?” Han försöker i alla fall att få hjälp av Kina. Och Kina ringde Nordkorea. Så det verkar som om de funnit varandra och inte är i direkt opposition mot varandra.

Kineserna vill inte ha krig där.

Det svåra för Trump är den interna konflikten mellan svärsonen och Bannon. Den fick han lägga på is tills vidare. Nordkorea är viktigare och Syrienfrågan lyckades han minimera tills vidare. Han är inget dumhuvud precis. Men han måste få tillbaka Bannon för annars är han såld. Då växer svekdebatten. Jag vet inte hur den är i USA. Om anhängarna ligger mera lågt där och tar allt med ro.

juliusebola
Äsch…det här med krypandet för nazismen. Sverige gjorde helt rätt under den konflikten. Det fanns inga goda sidor i det kriget. Tyskland var inte ett dugg värre än de allierade och än mindre än Soviet. Det fanns ingen sida att ställa sig på. Det finns så många sjuka krigsbrott som begicks av bara de allierade i det kriget. T.ex att släppa två jäkla atombomber efter att Japan redan gett upp (inget vi får läsa om. Men dokumenterat.) Och som Dennis Irvin säger så om brittiska och amerikanska soldater som dog i den konflikten såg sina länder nu, så hade dom kastat sina vapen och gått med tyskarna. Det var samma krafter som lurade in Amerika i det kriget och har helt kontrollerat deras utrikespolitik sedan dess.

angela
Snabbspår för utlänningar. Nu till samhällsvetare. Till statliga verk och beslutsfattande. Återigen en smygnyhet som så få som möjligt skall känna till men de är tvungna att meddela det. De sökande till universitetsutbildningen är ämnade till Migrationsverket, Skatteverket och andra för samhället viktiga positioner. Motverka, sabotera. Vem/vilka har beslutat det. Ut med dem. Det är en socialdemokratisk och miljöpartistisk regering. Vilka mer stöttar upp detta. Nu är det en strid på liv och död.
Ut med globalisterna ur för samhället viktiga positioner. Infiltrera globalisternas bas. Mycket bra att du så direkt pekade på hur snabbt besluten tas i Sverige överhuvudet på folk och hur de verkar genom beslutsgrupper från land till land som ”twitterstormar”, skränande demonstrationsgrupper, kampanjer på arbetsplatser och kulturella institutioner och allmänna jippon  Det går med blixtens hastighet att köra igång sina celler. Anthropocene

Den amerikanska färgrevolutionen
President Trump har den 11 april 2017 kallat Bashar al-Assad för ett djur och skyller situationen i Syrien på Ryssland. Detta är inte statsmannamässigt, övervägt och balanserat, såsom vi måste kunna förvänta oss av en person som sitter på jordens största arsenal av kärnvapen utan liknar mer en situation då vi historiskt stått inför ett krig. Då tar propagandan helt över och vad som är sant eller falskt har ingen betydelse.

Svaret på om man kommer att lyckas ligger helt i händerna på alla tappra människor runtom i världen som försöker, på varje möjligt sätt, få andra medmänniskor att vakna. Därför är det korrekt att hävda att svaret på frågan ovan, om man kommer att lyckas, beror på dig som läser detta. Är du med och underblåser splittring och hat mellan människor, grupper och religioner, eller riktar du din udd mot makten, som inte ger svenska folket rätt till självbestämmande och rätten till sitt eget land?

Bara en färg att välja på
USA hade nyss ett val. Folket valde rött. Det passade inte ”the deep state” man iscensatte en färgrevolution för att återigen se till att den blåvita fanan ska regera det amerikanska folket. Amerikanska folket hade således, i praktiken, inget val att göra. Nu inser du också, om inte tidigare, hur viktigt det är att förstå vår värld för att inte låta dig luras. En fredlig värld förutsätter att du engagerar dig och försöker förstå.

De flesta svenskar förstår inte ens att de inte kan lita på etablerade media. Hjärntvätten har därför alla förutsättningar att dröja sig kvar och kanske t.o.m. förstärkas. Sverige och världen står därför inför ett synnerligen bekymmersamt läge. Ett folks ointresse, och därmed okunskap, leder obönhörligen till dess undergång. Hjälp till att få fler att förstå, för din egen skull, framtida generationer och för en fredlig värld. Det är allvar nu.. Fria Sidor
Olle Ljungbeck: Anmälan till polismyndigheten, allmän åklagare och Riksåklagaren samt för kännedom till Konstitutionsutskottet.Så här skriver Olle Ljungbeck bl.a. i sin anmälan:

Att inte landets statsminister hävdar såväl grundlag som allmän lag får anses som helt oförsvarligt. Utöver detta är hans underlåtenhet att verka för demokrati och lagstiftad svensk värdegrund en skymf mot alla de kvinnor och män som tidigare stridit för kvinnors jämlikhet. Vilken under Löfvens regeringsperiod närmast raserats.

Jag anmäler härmed statsminister Stefan Löfvén till nämnda myndigheter av anledning som framgår nedan.

Orsak till anmälan: Då det på sannolika grunder inte kan uteslutas att statsminister Löfven vid sitt statsbesök i Iran, dit han medföljdes av ett antal kvinnliga ministrar och kvinnliga tjänstemän, kan ha utövat påtryckning på dessa att bära slöja.

Detta inte minst av den anledningen att han får anses som deras chef och de därför stod i beroendeförhållande till honom.

Men även följande talar för att så kunnat vara fallet.

- Det socialdemokratiska partiet har starka kopplingar till organisationer som är knutna till islam av vilka flera tydligt visat att de inte accepterar svenska lagar om jämlikhet mellan könen. Partiets servila förhållningssätt  till extrema muslimska/islamiska grupper kan inte utesluta att detta i de invandrade muslimerna ser ett inte förakligt rekryteringsunderlag.

- Hans agerande strider såväl mot svensk grundlag som allmän lag.

- Det strider också mot FN.s deklaration om mänskliga rättigheter.

- Strax efter att han tillträtt posten som statsminister fick han av FN.s dåvarande generalsekreterare uppdraget att i hela världen verka för jämlikhet mellan kvinnor och män. Han åtog sig uppdraget men bryter givetvis mot de intentioner uppdraget omfattar när han kräver att de kvinnliga medarbetarna skall bära slöja.

- Han har också tydligt visat sig ointresserad av att på allvar - i form av skärpt lagstiftning, utvisning mm - göra något mot det kvinnovåld och kvinnoförtryck som  blivit allmänt utbrett genom invandringen. Inte minst detta ger grund att antaga, att lojaliteten mot invandrargrupper  som motsätter sig svenska jämlikhetssträvanden blivit sådan att han offrar kvinnorna.

- Han agerar inte på minsta sätt mot de alltmer framväx ande parallellsamhällena där såväl invandrarkvinnor som svenska kvinnor förödmjukas varje dag av islamister.

- Likaledes agerar han inte mot de muslimska friskolor som inte tillämpar konfessionslös utbildning och på ett gravt sätt diskriminerar kvinnliga elever.

- Otryggheten för kvinnor i Sverige har under Stefan Löfvéns hittillsvarande regering nått sådana proportioner att drygt 35 procent av dessa säga sig ständigt känna otrygghet. 

Mycket mer skulle kunna redovisas om hur statsminister Stefan Löfvén bryter mot den värdegrund vi lagt fast i såväl grundlag som allmän lag. Av denna anledning är det inte endast sannolikt utan högst troligt att han utövat de påtryckningar jag nämnt ovan.

För den som på allvar tror och hävdar jämlikhet mellan kvinnor och män var premiärminister Theresa Mays besök i Saudi Arabien välgörande i motsats till Stefan Löfvens skymfande av kvinnor. May hävdade i motsats till Löfvén de värden vi demokrater anser vara omistliga.

Att inte landets statsminister hävdar såväl grundlag som allmän lag får anses som helt oförsvarligt. Utöver detta är hans underlåtenhet att verka för demokrati och lagstiftad svensk värdegrund en skymf mot alla de kvinnor och män som tidigare stridit för kvinnors jämlikhet. Vilken under Löfvens regeringsperiod närmast raserats. 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Här kan du läsa tidigare inlägg av Olle Ljungbeck i samma ärende. 1 och 2 

onsdag 19 april 2017

Hur blev svenska folket ett folk utan respekt för oss själva och vårt värde?Tyvärr är det väl så, att ett antal lallande godhetsfånar låter sig duperas av MSM:s flagranta avledningsmanöver gällande det "ISLAMISTISKT BETINGADE TERRORDÅDET" som skedde i Stockholm förra veckan.  Basil Fawltys "Don't mention the war" skulle stå sig slätt i dag...Fr. Snaphanen

Kärleksmanifestationen övergrepp på ett folk i sorg


Svenska Webb-TV med skarpt spetsiga kommentarer till "opolitiska" samtal som hölls på Sergels Torg den 9 april.  Nu klappar i alla i  händerna för vår bedrift, nedmonteringen av Sverige och kommande anarki. ….. Nu tar vi varandras händer och fira vårt nederlag som om det var en stor seger: 4 döda, plus 15 sårade.

Det är svårt att ta sig igenom, men de verkar njuta av det. Se också Avpixlat
Det tråkiga är att de mycket väl kan stå där och "kärleksmanifestera"  om ungefär en månad för 150 döda. Det finns inget som hindrar att ett svenskt Bataclan. Snaphanen

Ian Wachmeister:
Hur ska detta sluta
Faran är inte över. Den är här. Och nästa gång islams terrorister slår till kommer sanningens minut för Sverige och för det svenska folket. Hur skal det sluta

Fr. Snaphanen:
Anne Marie Waters - Ingenting kommer att förändras i Sverige
Vi har varit förskonade hittills men enligt skribenten så är terrordåden 2010 och 2017 endast ett jordskalv före det faktiska vulkanutbrottet. 

Politiker kommer att vara medskyldiga till de kommande jihad-morden, likväl som de är medskyldiga till det betydande våld som riktats mot befolkningen i fyrtio år. De har aldrig förhandlat om "multikulturalism" med människorna, så det blir en ganska liten grupp människor som ska mötas vid en rättegång.

Polismannen Pierre Leander gjorde en bra start i  genom att anmäla regeringen för de fyra terroristmorden häromdagen . Naturligtvis politikerna personligen ansvarig för dödsfall de orsakar, och svenska politiker har flera hundra mer på mitt samvete än fyra häromdagen . –Snaphanen och Dessa satans medlöpare.


 FLASHBACK 15 APRIL 2017

Efter terrordådet på Drottninggatan: Bitterhet och vrede ger oss kraft och hopp

Bitterheten och vreden efter terrordådet på Drottninggatan är det känslomässiga beviset på att vi tar oss själva, våra och andras rättigheter på allvar.
 Vreden kan ge oss kraft och energi att agera – och bitterheten innefattar hopp.

Hur blev vi ett folk utan respekt för oss själva och vårt värde? När slutade vi bry oss om hur andra behandlar oss? Varför förstår vi inte när vi blir kränkta, hånade, föraktade, angripna – ja, faktiskt utsatta för ondska? De frågorna har malt i mig veckan efter terrordådet på Drottninggatan.

Två dygn efter att en man kapade en lastbil, och i akt och mening att döda så många av oss som möjligt i hög hastighet körde nedför en gågata, samlas tusentals människor på samma plats för att manifestera kärlek. Otaliga texter på temat ”kärleken övervinner allt”, ”godheten ska segra över ondskan”, och ”vi låter inte rädslan vinna” har publicerats och så många floskler har uttalats i tv-soffor och radioprogram att de kunnat fylla Sveriges samtliga bibliotek och bli över.

Många har, efter terrordådet den 7 april, varnat för att rädslan ska splittra människor och leda till ett ”vi och dom tänkande”. Jag är inte ”vi” med dem som inte respekterar andra människors värde och rätt till liv, med mördare och terrorister. De kommer alltid att vara ”dom” i min värld. Bitterheten och vreden är det känslomässiga beviset på att vi tar oss själva, våra och andras rättigheter på allvar. Vreden kan ge oss kraft och energi att agera – och bitterheten innefattar hopp, hoppet om en fredlig värld där barn inte blir dödade av terrorister på väg hem från skolan.

Tack Flashback! Det var ju just detta ord jag letade efter: överslagshandling! Inom etologin – läran om djurs beteende – karaktäriseras en överslagshandling av ett slags irrationellt felhandlande vid konfrontation med en fara. Beteendet utlöses när flykt- respektive kampmekanismerna kommer i konflikt med varandra; i stället för att avlägsna sig från ett hot, eller ta strid fryser djuret till is, faller i sömn eller börjar putsa sig. I tråden “Början på ett mediakrig om mångkulturen”  dyker begreppet upp i anslutning till kommentarerna till – vissa – reaktioner på den papperslöse islamisten Akilovs terrorattentat på Drottninggatan i Stockholm.Hela artikeln

Nej, Malena Ernman - vi är inte rädda!

Nej, Malena – vi är inte rädda. Vi är förbannade och jävligt trötta på att vi har den mest tafatta och inkompetenta regeringen i Sveriges historia.

Sundsvalls tidning har skänkt utrymme till den uppmärksamhetskrävande Malena Ernman för att sprida vänsterextrema Expos nya påhitt om att alla som vägrade stå och lyssna när Sarah Dawn Finer ylade på Sergels torg – är rädda, arga på folk som kramar poliser och besvikna för att det inte blev ett hatiskt upplopp efter terrordådet i Stockholm.

…Nej, Malena – vi är inte rädda. Vi är förbannade och jävligt trötta på att vi har den mest tafatta och inkompetenta regeringen i Sveriges historia.

Vi är förbannade och jävligt trötta på att det daltas med människor som inte har något här att göra – illegala invandrare som rör sig fritt i Sverige, som ägnar sig åt brottslighet och nu även islamistisk terrorism.

Vi är förbannade och jävligt trötta på att vårt rättssystem har ruttnat sönder fullständigt och uppvisar en räddhågsen tandlöshet mot den nya vågen av hänsynslös brutalitet och blodlust.Läs hela artikeln på Politikfakta

Ondskan i vår tid: Sverige är ondskans imperium

måndag 17 april 2017

Feministisk resa till Blåkulla. Socialism som evangeliumResan till Blåkulla
 
Ajatollorna tar emot efter Landstigningen

I Stilla Eftertanke
 Applåder av Vördnad
 

Den omskakande Historien om
hur Makten togs
över Svenska Kyrkan. 

Antjé Jackelen, svenska kyrkan överhuvud


Socialism som evangelium

Av Annika Borg

…1979 startade KG Hammar och Caroline Krook, senare biskop i Stockholm, en ny rörelse för förändring, rörelsen Exodus. Sundeen skriver att ”till utflödet av 1968 hörde organisationen Exodus-samling för uppbrott”. Det var det manifestet paret Jackelén hade undertecknat, man finner deras namn i listan över sympatisörer, de och många andra i det som var - och framförallt kom att bli - den kyrkliga maktsfären.

Varför satt jag då för några år sedan i forskarsalen på Kungliga biblioteket och studerade några av de material som Johan Sundeen kartlagt och analyserat idéhistoriskt, den kristna studentrörelsens, KRISS, tidningar? Det skedde under en tid efter valet 2010 då en kyrklig tankesmedja med vänsterinriktning började bli en maktfaktor i Svenska kyrkan och se sig själva som en politisk ”watchdog” (ordet använde de själva). Vad var det som pågick? Jag sökte svar. En vän sa: ”Leta rätt på den där ”källaren” där allt det politiska började”. Tankesmedjan finansierades av Stockholms stift, där Eva Brunne är biskop. Brunne var aktiv i KRISS och var även dess ordförande under 1980-talet. 

Tankesmedjan återanvände KRISS’ devis om att vara i ”kritisk solidaritet” med kyrkan och i smedjans opinionsbildande spalter dök den vänsterkristna generationseliten upp. De som drev smedjan hade även de varit aktiva i KRISS, fast senare. Det var en fråga om ett successionsfenomen. Jag fann en del av ”källaren” - och den samtida efterföljaren. Det Johan Sundeen har gjort är att utforska varje skrymsle och vrå.

Det återstår att se hur en institution som Svenska kyrkan kommer att hantera de uppgifter och nätverk som frilagts. En fingervisning ges möjligen genom det faktum att Kyrkans tidning och Sändaren, de tidningar som ingår i Svenska kyrkans mediekoncern, lät en av de tongivande inom den kristna vänstern, som själv förekommer i boken, recensera 68-kyrkan i båda tidningarna.
Johan Sundeens bok har 1865 noter. Den häpnadsväckande och omskakande historien om hur makten togs över en institution som Svenska kyrkan är nu skriven. Och mer finns att utforska, för 68-kyrkan lever än idag.Läs hela artikeln

Mest lästa just nu

1) Socialism som evangelium av Annika Borg
2) Anarki, stat, nation av Thomas Engström
3) Lyd våra värderingar av Torbjörn Elensky
4) Förödande flathet av PJ Anders Linder
5) En identitetskris av Tommy Möller

Läs:
Svenska kyrkan inte längre Fädernas kyrka

Svenska kyrkan förkunnar allt utom Guds ord

Svenska islamkyrkan inget för svenska folket

Alla Sveriges kyrkor borde ring då en fransk präst mördades