söndag 21 maj 2017

Nytt "Kulturellt centrum" invigt i Malmö. Fler flyktingar på väg. Framtiden för kvinnor i västSverige: Ett Qatariskt Protektorat

av Judith Bergman  •  19 maj, 2017
Vid invigningen av megamoskén höll Frida Trollmyr, stadsråd i Malmö, ett tal i vilket hon gång på gång använde termen "kulturellt centrum" för att inte använda ordet "moské", som om vissa ord på ett sovjetiskt manér skulle ändra på verkligheten.
Det var aldrig meningen att megamoskén skulle bli just en moské, enligt Waqfens egna ansökan för byggtillstånd, utan istället ett "kulturellt centrum" (i ansökan talas det om "ett aktivitetscentrum för ungdomar och familjer i Malmö med fokus på Rosengård")
När journalisten frågade Khaled Assi huruvida hans organisation faktiskt höll på att bygga en moské sade han till henne att "det redan finns en moské i Malmö" och att "kulturcentrumet" bara skulle innefatta ett "litet bönerum". Gatestone
Frida Trollmyr (s) 22 år vet allt! – Organiserad feminismen

Europa: Fler Migranter På Väg
Här är ett mejl från en rektor i en skola i Sverige


Gränsen är inte stängd
Regeringen lyckas skickligt framställa det som att läget är under kontroll och att man nu kan återgå till det normala. Men gränsen har aldrig varit stängd. Och nu öppnas den än mer.
Regeringen Löfven har under en längre tid försökt ge sken av att invandringen är under kontroll. Men det stämmer inte. Invandringen är inte under kontroll, utan alltjämt har vi ett långt större asyltryck än vi kan klara av. Detta redan innan beslutet, om att avskaffa id-kontrollerna.
Ygeman, en utmärkt kommunikatör och långt större begåvning än statsminister Stefan Löfven, lyckades skickligt framställa det som läget nu är under kontroll, och att man nu kan återgå till det normala.

Det stämmer dock inte. Sanningen är, att gränsen aldrig har varit stängd, och att den nu öppnas ännu mer. Samtiden

I&M Bloggläsare i maj
..Snart blir vi uppmanade att destruera alla våra svenska flaggor för att bevisa att vi är ”humble to the world”.  Snart har vi med feghet som högsta mantra utplånat oss själva till en förödande identitetslöshet, trots att vi predikar hur viktigt det är med identitet för de hundratusentals lågutbildade och analfabeter, som vi öppnar både våra hjärtan och våra portar för.
Agendan jag pratar om är att splittra alla nationer, blanda upp folken för att få fram en kulturlös massa, utan kännedom om sin bakgrund. Målet är att få fram en ny typ av människa som är rastlös, okunnig och fullständigt beroende av den styrande eliten. Denna nya typ av människa är en av politik fullständigt ointresserad individ, vars enda drivkraft i livet består av den ständigt ökande konsumtionshungern. Den styrande eliten formar oss till konsumtionsslavar.”Läs mer av inlägget

(Läs hela artikeln)

…..Jag har ytterst svårt att erinra mig någon berättelse i den västerländska litteraturen där hjälten skulle smyga in på ett köpcentrum bara för att ha ihjäl så många kvinnor och barn som möjligt, innan han själv faller offer för ordningsmaktens ingripande – och därefter hyllas som något slags moraliskt föredöme. Dock är det just detta som sker utanför vår kulturkrets. Attentatsmän som mördar värnlösa civilpersoner, som nyligen i Berlin, Nice, Bryssel eller Paris, lyfts fram som föredömen och hyllas i sånger, i filmklipp på Youtube och bilder på Instagram. De ses som hjältar och förebildliga inte bara bland islamisternas mest radikala segment, utan även bland muslimer som är att betrakta som mer moderata.

Det kan tyckas som en närmast hopplös uppgift att stå inför en motståndare som är beredd att agera utifrån denna närmast ofattbara nihilism. Hur skall vi någonsin kunna bekämpa detta? Och varifrån kommer detta tänkande? Rötterna är förvisso många; grymheter mot civilpersoner är vanliga, oavsett kulturer och historiska skeden; speciella teologiska tolkningar av vad som innebär ett ”martyrskap” kan givetvis spela roll; religiös och politisk fanatism är viktig, liksom kanske frånvaro av andra militära medel. En liten rottråd till det hela kan man också upptäcka om man läser Rudyard Kiplings noveller där handlingen utspelas i Afghanistan under det andra anglo-afghanska kriget 1878-79: här möter vi självmordsangreppen som en integrerad del i den muslimska krigföringen.

Omprövning Afghanistan 2010
Det är känt sedan hundratals år att Afghanistan är ett svårt, för att inte säga omöjligt land att erövra. Det numer kollapsade Sovjet försökte åren 1979 – 1989 och lärde sig läxan snabbare än väst, på 97 månader och 22 dagar.

lördag 20 maj 2017

Olle Ljungbeck: Sjuklöverpartiernas landsförräderi kan likställas med den norske landsförrädaren Vidkun QuislingFrån tidigare inlägg av Olle Ljungbeck:

Eftersom de aldrig begärt de svenska medborgarnas samtycke har vi ingen anledning att ställa upp för de inkommande. Därför bör vi på alla sätt genom civilt motstånd försvåra placeringar och invandring.

Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.
Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.

Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.

Och straffen skall bli annat än samhällstjänst

Så här skriver Olle Ljungbeck bl.a. i sitt inlägg:
Självklart är beteckningen landsförrädare på de politiker som bär ansvaret för raseringen och därmed brotten mot de svenska medborgarna en helt korrekt brottsrubricering. Vi får därför aldrig släppa kravet på att de ansvariga en gång skall ställas till svars.

Sjuklöverpartiernas landsförräderi tiden efter 2005 kan likställas med nazisten Vidkun Quislings under andra världskriget. Quisling fick epitet landsförrädare. Han fälldes också som sådan och straffet blev arkebusering, som också verkställdes.

Att sjuklöverpartierna gjort sig skyldiga till landsförräderi är i dag ställt utom allt tvivel. Den massinvandring som skett helt oreglerat och omdömeslöst har aldrig i val eller folkomröstning sanktionerats av svenska folket. Med hänsyn till de enorma skador och förödelse de därmed orsakat Sverige och svenska folket vad gäller trygghet till liv och egendom samt raseringen av välfärden gör  att det inte går att definiera denna brutalitet som annat än landsförräderi. 

För att beskriva vad sjuklövern med f ör närvarande Stefan Löfven som statsminister i spetsen - i sitt förräderi - närmast kan jämföras med måste man gå till de mest extrema ytterlighetsideologierna som nazism och kommunism. För att finna en personligt ansvarig för samma förräderi mot sitt land behöver vi endast vända blicken mot vårt grannland i väster.

Denne persons namn var Vidkun Quisling. Han förrådde och offrade sitt land genom att liera sig med de tyska nazisterna under andra världskriget. Därmed tillät han precis vad som händer i Sverige i dag att utländska individer fick ta över makten i Norge. De inte endast tog makten utan terroriserade den norska allmänheten på ett sätt som efter kriget gav Quisling epitet landsförrädare. Han fälldes också som sådan och straffet blev arkebusering, som också verkställdes. *

I Sverige har visserligen invandrarna inte formellt tagit över. Men eftersom sjuklöverpartierna tillåter våldet, inte endast förekomma, utan allt mer accelerera utan att stävja det är skillnaden mellan  det som hände i Norge och nu händer i Sverige knappast märkbart. Skändningen av kvinnor som i alla ockuperade stater är ett av de största övergreppen från den invaderande statens sida har inneburit att de svenska kvinnorna lever i en otrygghet som kan liknas vid ett krigstillstånd. Sålunda säger sig 25 procent av de svenska kvinnorna ej vågar sig ut utan sällskap. 35 procent känner ständig otrygghet. Finns det något annat ord för dem som skapat detta än -landsförrädare?

I Sverige är nämnda politiker inte endast indirekt ansvariga för den förödelsen av vårt land som nu pågår utan även direkt ansvariga eftersom de har tillåtit denna helt oreglerade massinvandring där i stort sett vilka kriminellt belastade individer som helst  fått tillträde till vårt land.

Det vi hittills fått erfara är en brottslighet av en omfattning som aldrig tidigare förekommit i vårt land. Den innebär en synnerligen grov sådan som mord, våldtäkter, rån, misshandel, bränning av bilar och fastigheter uppgående till miljardbelopp.

Men ovanstående är inte nog. En stor del av de som bekänner sig till islam vägrar att följa och leva efter den värdegrund vi lagt fast i såväl grundlag som allmän lag. Sådant brott är t ex vägran att tillåta kvinnor leva efter dejämlikhetslagar vi lagt fast. Detta accepteras av sjuklöverpolitikerna i sådan omfattning att vi med skäl kan påstå att Sverige är på väg att få två parallella rättssystem.

Genom att islamister får driva förskolor, skolor och ungdomsorganisationer, uppfostras barnen enligt Koranen och sharia, varvid de medvetet fostras till att inte integreras i det svenska samhället. 
Undersökningar har på senare tid visat att ett stort antal invandrarungdomar fostrats och fostras till extremister genom att det svenska samhället ger fundamentalister och extremister möjligheten att driva utbildning etc.

Genom hemspråksundervisningen lär man sig inte svenska och kommer därför inte in i eller integreras i vårt samhälle. Detta visar sig ju alltmer. Vi har nu inte endast parallella rättssystem utan också parallellsamhällen genom att vi tillåter sådana att utvecklas på fler och fler orter. Därmed förhindras integration och extremismen ökar.

Det råder inte några som helst tvivel om att sjuklöverpartierna har inriktat sin politik på att i Sverige tillåta framväxten av parallella samhällen med olika rättssystem. Det innebär att man inte endast som nu tillåter samhällen där kvinnor är underordnade männen utan kommer att låta ett sådant system bli permanent.

Redan nu har sjuklöverpartierna saboterat och rivit ned de hundra års kamp för kvinnors jämlikhet med männen som gjort oss till förebild i världen.

Den eftergivenhetspolitik sjuklövern nu för vad gäller kraven på invandrares skyldighet att leva efter de svenska  lagarna och svensk värdegrund är självklart inte endast ett hån mot demokratin, vår grundlag, svenska folket och inte minst vad som bör gälla i en utvecklad civilisation. Att som nu föra samtal och liera sig med individer vars kultur/religion/värdegrund knappast kan anses ge dem ens en plats på nedersta stegpinnen på civilisationens stege tyder på ansvarslöshet och låt gå politik.

Detta gäller framförallt synen på kvinnor men också på demokrati, rättssystem, individens frihet, kultur (såsom avbildande konst etc) etc etc. Att hålla god min när människor vill styra samhället enligt tusenåriga traditioner  (ock överföra detta på det svenska samhället) där vidskepelse och primitivism tas på fullt allvar är tecken på att dagens svenska politiker saknar såväl tillräcklig IQ, bildning som vanligt sunt förnuft. Trots att Sverige har undertecknat och antagit en FN-konvention att all diskriminering av kvinnor (även sådan i religiösa samfund) skall förbjudas ser vi i stället en ökad diskriminering av kvinnor i Sverige.

Nyligen skedde invigning av Nordens största moské i Malmö. Höga politiker från flera av sjuklöverpartierna deltog i denna. Inte ens vid detta tillfälle doldes diskrimineringen av kvinnor. Och inte heller kritiserades den av närvarande höga politiska företrädare!

Självklart är det inte minst vid sådana här tillfällen som politikerna med vår grundlag i ryggen skall kräva jämlikhet på alla områden. Att inte "stämma i bäcken" innebär att islams värdegrund allt mer tar över i det svenska samhället. De politiker som accepterar detta bryter helt klart mot grundlagen och den värdegrund vi lagt fast i denna.

Självklart är beteckningen landsförrädare på de politiker som bär ansvaret för raseringen och därmed brotten mot de svenska medborgarna en helt korrekt brottsrubricering.
Vi får därför aldrig släppa kravet på att de ansvariga en gång skall ställas till svars. Inte minst i det kommande valet. Detta är en skyldighet mot oss själva men självklart i än högre grad mot de människor som fått sina liv förstörda (varv ett stort antal är svenska kvinnor/flickor) av politikernas landsförrädiska och usla handlande.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

*I Norge fick de kvinnor som lierat sig med tyskar sitt huvud rakat och fick springa gatlopp. 

 Skandinaviens största moské invigd i Malmö

 

...Minskad integration
I flera andra europeiska länder har man uppmärksammat faran i att låta utländska stater finansiera moskéer. Detta gäller särskilt salafistiska som är en strikt bokstavstrogen islam, vilket denna moské uppges tillhöra. I Frankrike har etablerandet av salafistiska moskéer i förslummade förorter lett till mer radikalisering och minskad integration. I Tyskland ses gulfstaternas religiösa inflytande som ett stort problem.
Malmö har redan stora problem med kriminalitet, parallellsamhällen och radikalisering. Samtiden har sökt kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) i Malmö för en kommentar angående moskén och vad den innebär för Malmö, men har ännu inte fått något svar.Samtiden

Katrin Stjernfeldt Jammeh med mantorsdag 18 maj 2017

Tyskland konfiskerar lägenheter. Stormen kommer till Sverige 2018. Svenska barns rättigheterTyskland Konfiskerar Bostäder för att Använda till Migranter
"En enorm attack mot äganderättigheterna"

av Soeren Kern  •  15 maj, 2017


Myndigheterna i Hamburg konfiskerade sex bostadsenheter i Hammdistriktet nära stadens centrum i en auktion som aldrig tidigare förekommits. En förvaltare som pekats ut av staden renoverar nu egendomarna och kommer mot ägarens vilja att hyra ut dem till hyresgäster som valts ut av staden. Distriktets taleskvinna Sorina Weiland sade att alla renoveringskostnader kommer att faktureras till egendomarnas ägare.
Liknande exproprieringsåtgärder har föreslagits i Berlin, Tysklands huvudstad, men dessa förkastades eftersom de bedömdes som grundlagsstridiga.
Vissa tyskar undrar vad som kommer härnäst: Kommer myndigheterna nu begränsa den maximala boytan per person, och tvinga de med stora lägenheter att dela dem med främlingar? Gatestone
Fr. Snaphanen:

En Perfekt Storm

”Jag fasar över vad som kommer att hända efter 2018!”

Jag har flera gånger skrivit att de ekonomiska konsekvenserna av Sveriges oansvariga utrikespolitik först kommer visa sig nu.Hur mycket som är kvar av Folkhemmet om tio år? Det är från 2017/2018, det blir dramatiskt, för det är när pengatristen går upp för alla. som alla balladen börjar och Sverige blir ett hot mot säkerheten för sina grannar. Detta har setts i tjugo års avstånd.

Vi ser isberget komma. Det har varit enkelt att följa det på radarn. På bryggan är stämningen spänd. En del menar att vi måste gira, men de är inte överens om ifall det är babord eller styrbord. En del menar att isberget kommer att missa oss – vi kan hålla den kurs vi lagt. Andra pekar på att fartyget nog är så starkt att det kommer att klara en sammanstötning, det gäller att tro på konstruktörerna.

De senaste åren har svensk offentlig sektor visat rekordresultat, år efter år. Resultaten har kunnat tas som intäkt för att den förda politiken lokalt varit rätt. Med den grunda ekonomiska kunskap som ledarskiktet besitter, är det lätt att vaggas in i en förnöjsam jakt på ytterligare utvidgningar av det offentliga uppdraget.

…Isberget syns på radarn. Frågan är inte om vi träffas, utan vad som då händer. EN PERFEKT STORM – STAFFAN WERMEPå Parnassen pratar Fritjof om hur svenska barn kidnappas av staten.

Socialsekreterare berättar: Vi särbehandlar svenska negativt. Vi ställer andra krav på svenskar. Invandrare får generösa bidrag. Vi missgynnar svaga svenskar. Lyssna på Fritjof och läs hela artikeln


För ett antal år sedan pratade Peter Klevius, Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter i ett TV-program om barns rättigheter i Sverige. Här är en artikel från 1998 som Klevius kallar för ”Antikrists änglar”. Det är en lång artikel så jag har bara tagit med en del.


 …Antikrist
Selma Lagerlöf, som 1907 blev den första kvinnliga nobelpristagaren i litteratur, skrev i sin roman Antikrists mirakler att socialismen är Antikrist, dvs. ondskan förklädd till godhet. Men Lagerlöf beskrev även kvinnor som inom sig bar den växande socialismen och som frivilligt hjälpte fattiga människor. Hon avslutade boken tämligen optimistiskt med rekommendationen att vi inte behöver frukta Antikrist om vi bara placerar dennes bild bredvid Kristusbilden. 

De sicilianska kvinnorna i Lagerlöfs roman vandrade i den gode samaritens spår och visade inga tecken på ondska, men var delaktiga i en rörelse som skulle komma att bli en världsomspännande politisk maktfaktor. Frågan kvarstår dock: är rörelsen ond eller god?

Hundra år senare, 1993, skrev bibelöversättaren och professorn Agneta Pleijel ett "brev till Selma Lagerlöf" i tidskriften Moderna Tider där hon frågade: "Vad gör vi med våra barn?" Hon var bekymrad över den begränsning hon upplevde som förälder vad gäller barnuppfostran; att staten hade det fullständiga ansvaret och bestämmanderätten över hennes barn. Viljan att hjälpa de fattiga hade utvecklats till ett professionellt, legalt och centralt administrerat tvång. Vad hade Selma tänkt om detta? 

Fortfarande arbetar en stor majoritet av kvinnor inom vård och omsorg, men nu så mycket mer professionellt än tidigare. Det lilla barnet Antikrist i Lagerlöfs roman har växt upp och blivit en avgörande faktor i folks sociala liv. Ja, faktiskt blivit till ett allvarligt hot mot biologiskt släktskap och samtidigt även mot religion i dess ursprungliga mening: "barnet är det hjälplösa och släktlösa föremålet för myndigheters godtycke". Hela artikeln

Jan Björklund är han bara dum, eller helt enkelt svenska folkets fiende? 

Mikael Eriksson  på twitter

”Det är familjen Bonnier som ständigt hållit Folkpartiet under armarna, utan Bonnier hade Folkpartiet inte suttit i riksdagen. Och utan Bonniers i Sverige hade vi istället haft flera Sverigevänliga partier i riksdagen.”