söndag 10 december 2017

Nobelbanketten - festligheternas fest eller dokusåpornas dokusåpa!Gustaf Fröding var en av de mest begåvade poeterna på sin tid. Men han fick inte vara med i de fina salongerna. Han var förmodligen för begåvad för de värmländska ”snillena”. Det sägs att han ofta stod och tittade på då det fina folket roade sig.  Den här dikten är tonsatt av Herr T och hans spelmän.

Det förskräckliga levernet uppå kaféet 

I Stockholms litteraturvärld visar sig det välbärgade kotteriets fula nuna. Det är ett kotteri av gammalt snitt, lika uppenbart i en vänskapsgrupps långa marsch genom institutionerna som i de nu skräckslagna avståndstagandena från Jean-Claude Arnault."
Männen som för 40 år sedan grundade tidskriften Kris får nu skulden för att ha korrumperat Svenska Akademien.

 Victor Malm skissar en litteraturhistoria där genikult, grupptänkande och karriärplanering kantar den långa marschen fram till maktens korridorer.

SvD: ”Den jäveln” – det skulle Englund ha sagt från början
Peter Englunds kommentar om kulturprofilens Nobelprisläckor hade varit än mer passande när anklagelserna om sexuella övergrepp kom. Utifrån sett ser Svenska Akademien nu ut som ett fallande korthus.

Den jäveln. Det är onekligen ett anmärkningsvärt citat Peter Englund levererar när han konfronteras med uppgifterna om att den så kallade kulturprofilen i förväg, och vid flera tillfällen, ska ha läckt information om Nobelpristagare i litteratur: ”Men nu måste jag säga att ingenting förvånar mig längre angående den personen. Den jäveln.” Inte precis en kommentar som andas snille och smak! Men en nog så mänsklig reaktion.

Att ledamöterna säger sig vara belagda med munkavle till dess att utredningen är klar, hindrar dem uppenbarligen inte från godtycklig frispråkighet. Per Wästberg, som rekommenderat kulturprofilen för en kunglig medalj och vars paradgren tycks vara att prata bredvid mun och sedan låta sig tas i örat, berättade om hur en ledamot blev rasande när misstankarna mot kulturprofilens övergrepp togs upp redan för tjugo år sedan (DN 28/11). 
Och till historien fogas nu Englunds bild av hur tidigare misstankar om pristagarläckor bemötts: ”Jag talade med hans hustru som reagerade som hon brukar reagera när någon form av skugga skulle kunna falla över kulturprofilen. Hon gick till mycket aggressiva motangrepp och då släppte jag frågan.” (DN 4/12)

Om inte Akademien vimlar av ”rasande” och ”aggressiva” personer, verkar det ur den utomståendes synvinkel nu troligt att just denna hustru kommer att – rättmätigt – stå utan sin stol när den här processen är över, antingen genom uteslutning (att sådan är möjlig bekräftade Danius nyligen i SVT:s ”Min sanning”) eller frivillig reträtt. Men översynen av, och transparensen i, Svenska Akademien måste sträcka sig längre än så. En sådan manöver gör knappast att återstoden av ledamöterna kan svära sig fria från ansvar för hur kulturprofilen i decennier tillåtits att skapa kaos tätt intill – och tydligen indirekt inuti – deras verksamhet. Hela artikelnSvenska Akademien gav attraktiva bostäder inte bara till ledamöter utan också till deras anhöriga. Det handlar om stora, exklusiva lägenheter i Gamla Stan, på Mariatorget och på Djurgården

Förra året fick Mikael Wiehe vara med bland det fina folket. Han som fortfarande hyllar Fidel Castro.

Läs: Rune Lanestrands inlägg om Stockholmsetablissemanget 
 
Säg mig vem du umgås med och jag ska säga vem du är
fredag 8 december 2017

Urban Ahlin, en av den "politiska adeln" avslöjad. Dumheten och haveriet inom det politiska etablissemanget. 

 Läs mer här och här

Något är skumt med dessa kampanjer skriver Yvonne Rosenthal

I&M -Dumheten
Först en efterlysning. Om den Gösta Wallin som satt in slantar på mitt plusgirokonto läser det här, ta kontakt med mig. Jag behöver din adress för att kunna skicka dig ”Priset”, som i nästa vecka kommer från tryckeriet.
I det förra blogginlägget skrev Håkan Karlberg om Riksrevisionens konstaterande, att under perioden 2004 – 2015 har varken den borgerliga eller den rödgröna regeringen låtit göra konsekvensbeskrivningar för de 26 migrationspolitiska propositioner, som nu sänker det svenska välfärdssamhället. Något större avtryck fick Riksrevisionens granskning inte i den offentliga debatten. För mig var det ingen större överraskning, eftersom jag redan kände till både utredningsväsendets förfall och mediernas ointresse.
Förfallet och dagens politiserade utredningar började i mitten av 1990-talet och kröntes 2004 med att Mona Sahlin, denna katastrofalt inkompetenta politiker, sparkade statsvetaren Anders Westholm som ledare av den integrationspolitiska maktutredningen. Istället tillsatte hon revoltörerna och agendaforskarna Paulina de los Reyes och Masoud Kamali. Åtta skandinaviska forskare protesterade på DN Debatt:
Den politisering av forskning som Mona Sahlins beslut innebär är mycket oroande och kan komma att skada trovärdigheten för både IMER-och etnicitetsforskningen samt för svenskt utredningsväsende under lång tid framöver. Läs mer av inlägget
DE GODA FÖRESATSERNAS HAVERI – Håkan Karlberg
Riksrevisionen har 2017-11-09 till Riksdagen överlämnat rapporten ”Bristande konsekvensanalys inför migrationspolitiska beslut”. Granskningen har genomförts mot bakgrund av den stora betydelse som migrationspolitiska beslut har för berörda människor, kommuner och statliga myndigheter och omfattar 26 propositioner från regering till Riksdag under perioden 2004-2015. 
Det fåtal konsekvensbedömningar som gjorts är huvudsakligen så svagt underbyggda eller kortfattat redovisade att deras tillförlitlighet inte går att bedöma. Endast tre av de 26 granskade propositionerna anges ha några konsekvenser för kommuner och landsting, och 16 av dem saknar helt analys på området. Inget av förslagen uppges ha några som helst jämställdhetskonsekvenser, och endast tre bedöms påverka integrationen.  I 20 av de 26 granskade propositionerna saknas analyser av risker och osäkerheter helt.
Det stora antalet propositioner har i mycket stor utsträckning kommit fram till ingen eller ringa konsekvenser när det gäller statsbudget och kommunala kostnader eller att bedömning saknas helt för de ekonomiska konsekvenserna. För sysselsättning och service, jämställdhet, integration, brottslighet och brottsförebyggande saknas bedömning eller bedöms konsekvenserna som ringa. Särskilt anmärkningsvärt är detta, när det gäller integration, eftersom Sveriges integrationskapacitet i många år varit överskriden och att vi, under den period som propositionerna ställts, tog emot över 1 miljon nya medborgare.

Propositionerna har uppenbarligen tagits fram på ett lättsinnigt och oprofessionellt sätt, vedertagen metodik har inte använts, hänvisningar till forskning och annat kunskapsunderlag lyser med sin frånvaro och i 20 av de 26 granskade propositionerna saknades helt analyser av risker och osäkerheter. Det finns skäl att anta att samtliga propositioner skulle få underkänt i ett välfungerande företag.

Våra regeringar, främst Alliansen och den nuvarande har uppenbarligen, när det gäller den mycket stora och irreparabla samhällsomvandlingen som Reinfeldts statssekreterare Mikael Sandström kallar ett ”haveri utan återvändo”, inte ansett att konsekvensanalys är viktigt eftersom ”föresatserna är goda”!

Detta borde väckt stor uppmärksamhet i media, eftersom problemen som följd av migrationsbesluten nu tornar upp på alla områden och tycks olösliga. Hans Jensevik, som bl.a. varit lärare i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet, berättar i Det Goda Samhället att i Flen, min barn- och ungdomsstad, motsvarar överkostnaderna inom social omsorg en skatteförändring på mer än sex procent. Vad detta innebär för bl.a. för äldrevården kan man ju fundera över. Läs mer


torsdag 7 december 2017

Har Stefan Löfven sina sympatier hos pedofilerna?Julia Caesar
           HAR          
Poänger!
EU-kommissionen drar Ungern, Polen och Tjeckien inför EU-domstolen för att de vägrat acceptera beslutet att omfördela migranter mellan EU:s medlemsländer. Nu är det alltså straffbelagt att värna om sina egna befolkningar.
Olle Ljungbeck:
Till
Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Isabella Lövin, Gustav Fridolin. Regerings- och riksdagsledamöter samt för kännedom till medborgare.
Så här skriver Ljungbeck bl.a.
”Att låta oss folkomrösta vågar man inte”.
Vi som inte tänker acceptera att bli era offerlam måste därför bygga upp en beväpnad skyddskår.
Sjuklöverns agerande efter 2005 och framåt är en tydlig parallell till kommunismens och nazismens steg för steg avvecklande av demokratin i vissa europeiska stater och därefter införande av diktatur i dessa under 1900-talet.
Underrubrik: Har Stefan Löven sina sympatier hos pedofilerna?
Med hänsyn till ovanstående måste vi medborgare ovillkorligen bygga upp en skyddskår för att försvara oss från de våldsmän ni släppt in i landet. NI (Sjuklövern) har genom massinvandringen försatt Sverige och svenska folket i en situation som är jämförbar med ockupation från främmande makt. Det innebär att ingen svensk man/kvinna/flicka/pojkekan gå trygg någonstans var han/hon än befinner sig i vårt land. Vilken dag som helst kan vi mördas, våldtas, rånas etc av någon av de vettvillingar och våldsmän ni utan att höra oss släppt in i landet. Ert brott är det värsta de styrande någonsin utsatt Svenska folket för. Därför måste vi innan det är för sent vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att skydda oss och vårt folk. Det kommer nödvändigtvis innebära behovet av skapandet av en skyddskår, som kan ingripa var helst de invandrade barbarerna hotar oss.
Efter anslutningen till EU har demokratin hela tiden inskränkts av sjuklöverpartierna. I dag återstår inget av den reella demokrati som gällde fram till 1980-talet. Eftersom jag nu är på mitt 86 år har jag kunnat följa den politiska  utvecklingen sedan 30-talet. Det som framförallt väcker min oro är att se hur det finns en gemensam nämnare mellan Stefan Löfvens "politik" å ena sidan och nazister, kommunister å andra. Hur dessa innan de tog regeringsmakten steg för steg förödmjukade, förnedrade och kränkte vissa befolkningsgrupper och när de nått makten slutgiltigt också avvecklade demokratin.
Detta är också vad sjuklövern nu håller på med. Inte minst mot Sverigedemokrater (SD) agerar man på detta sätt. Trots att partiets medlemmar i stort sett är som i övriga partier behandlar man dem som just nazisterna gjorde mot oliktänkande. Detta visar också vad för slags människor ni är som sitter i sjuklöverns partitopp.
Trots att SD i motsats till er, bl a föredömligt följt och hävdat grundlagen sedan man kom in i parlamentet. I detta fall skiljer ju sig sjuklövern på ett anmärkningsvärt och odemokratiskt sätt från SD. Så sent som 2015 gjorde man sig skyldig till grovt grundlagsbrott genom "Decemberöverenskommelsen"
Trots detta vill man att vi medborgare skall respektera er! Jag kan inte erinra mig att regeringarna efter införandet av demokrati i början på 20-talet fram till 1980-talet någon gång bröt mot grundlagen.  Brott mot grundlagen har åtminstone fram till sjuklövern började regera, varit ett oförsvarligt såsant. Därefter har de närmast blivit legio.
I dag lägger socialdemokratin det ena förslaget efter det andra innebärande inskränkningar i yttrande och tryckfriheten m m. Men de ger också de nya befolkningsgrupper som ni släppt in utan att höra medborgarna, inflytande på den inhemska befolkningens bekostnad. Eftersom ni inte kräver att de skall anpassa sig efter vår grundlagsfästa värdegrund är vi på väg att få ett tudelat samhälle.
En och samma grundläggande värdegrund måste vara styrande i ett land, i annat fall blir det ständiga konflikter där människor hela tiden ställs mot varann. Det är redan verklighet  i vissa förorter genom de uppväxande och accelererande parallell och klansamhällena och pga de eftergifter regeringen gör till de insläppta muslimerna vad gäller krav om att leva efter de svenska lagarna.
Det innebär att vi redan nu har ett tudelat Sverige med samhällen där svenska lagar och bestämmelser gäller och ett samhälle där koranen, sharia styr människorna. Detta vågar varken Stefan Löfven eller övriga sjuklövern ta itu med. Det gör att vi ovillkorligen styr mot ett inbördeskrig.
Vi som inte tänker acceptera att bli era offerlam måste därför bygga upp en beväpnad skyddskår.
Barnäktenskap. Så blev det som väntat. En halvmesyr och muslimerna kan  fortsätta att gifta bort flickor. Men med en individ - Stefan Löfven - som hellre gör som pedofiler vill än bryr sig om flickors rätt till ett eget val och bra liv var det väntat. Individer - som bara är ute efter makt - gör alltid i en situation då de får problem som berör flera, alltid det som gagnar honom mest själv. Då gynnar han alltid den starkare parten för att inte själv få problem. Den svagaste parten i detta sammanhang  är flickorna och de starkare är de  fundamentalistiska pedofilerna. Därför låter han dessa vinna. Påståendet att det inte går att helt förbjuda barnäktenskap enligt Europakonventionen är osant. För det första finns inget nämnt om barnäktenskap i denna och det finns ett flertal konventioner förutom svensk lag att åberopa för att helt förbjuda barnäktenskap.
Som den skrupelfria person Löfven är offrar han givetvis flickorna för att inte bli kritiserad av den starkare parten de muslimska pedofilerna. Fega maktgalna individer utan moral gör så. Detta har jag ofta fått bekräftat som personalchef. Sådan är ju hans personlighet. Det visade sig när han offrade de kvinnliga ministrarna. Men samma gäller ju hur han sviker de könsstympade kvinnorna. De 80 tusen ungdomar som inte själva får välja partner. De tusentals av invandrare våldtagna svenska kvinnorna etc.
Hur en sådan person kan känna någon självrespekt är för mig en gåta. Samma slags cynism finner vi hos Jan Björklund när han inte helt vågar avskaffa de religiösa skolorna. Annie Lööfs påstående att vi kan ta emot 35 miljoner invandrare visar också på en cynism jämförbar med nazism. Efter att ha sett vad "endast" tvåhundratusen invandrade barbarer orsakat det svenska samhället och dess medborgare borde hon be svenska folket om förlåtelseför detta yttrande flera gånger om. Men det visar ju mer än nog vilken katastrof hon är som politiker. Det tyder inte på någon djup analys- eller inlevelseförmåga. Endast ytlighet.
                                                                --------
Årets svenska skönlitterära bok “De kommer att drunkna i sina mödrars tårar”, Johannes Anyuru “Med en originell och ödesmättad dramaturgi skildrar Johannes Anyuru den händelsekedja där samhällsväven i ett samtida och framtida Sverige bryter samman och lämnar öppet för terror och repression. Med poetisk fördröjning gestaltas den individuella utsattheten i en värld med krympande livsutsikter och en uppfordrande undran över verkan av människors handlingar”. För Johannes Anyuru är det viktigt att visa att den fascism som åter är på frammarsch i Europa inte är en mytologisk historisk fascism utan en fullt möjlig politisk realitet.
Det  Sverige han skildrar har blivit en fascistisk stat som kör med benhård exkludering och negativ särbehandling av judar och muslimer. Helt vid sidan av uppfattningar och värderingar av olika religioner lämnar Johannes Anyurus´ skildring inget tvivel gällande det totalt orealistiska och ansvarslösa projektet mångkultur för Sveriges del. Helt klart är att det svenska samhället - innebärande en fungerande ekonomi, ett socialt välfärdssystem, välfungerande skola, sjukvård, äldreomsorg, etc – aldrig är förenligt med ett samtidigt växande tillskott av muslimer. Även om dessa endast till en mindre del består av radikala anhängare av IS, Daesh eller annan form av Kalifatets fundamentalism. På en samhällelig nivå lär ett kaos jämförligt med Libanons förändring uppstå. På ett individuellt plan kommer otryggheten att accelerera för gemene man och kvinna ute i samhället – samtidigt som hedersproblematiken tilltar i de muslimska sfärerna.
                                                                             ----------
“När jag var nio, började min pappa antyda att det var dags att bära slöjan. Min pappa tillät mig inte vara med när hans vänner var på besök. ”Du är stor nu” sa han när jag frågade varför. När jag blev tolv, tog pappas tålamod slut. ”Alla säger att du blivit stor och snart är du brud. Du har långt hår och det ska täckas” sa han. Till sist blev det som han ville. Rättare sagt, som hans manliga vänner ville. Pappa, jag vet att du gjorde bra saker i ditt liv, men du förstörde mitt. Det var inte bara en liten tygbit på huvudet jag skulle bära. Det var en hel livsstil. Pappa, du finns inte idag. Men jag kan kanske få andra pappor att förstå. Tvinga inte på dem era religiösa, filosofiska eller politiska övertygelser”.
Galaxia Ima Elias är journalist, föreläsare, personalvetare och socialentreprenör. Hon är 35 år, född och uppvuxen i Syrien och har bott i Sverige i sex år. Initiativtagare och grundare av det nya uppropet #UnderYtan som synliggör hedersförtryckta kvinnors berättelser.
Hittills har det saknats vittnesmål från hedersförtryckta kvinnor, och enligt Galaxia Elias, initiativtagare till #underytan, beror det på att nästan ingen vågat berätta”.
                                                                         --------
Nedanstående är hämtat ur en artikel av fd moderata riksdagsledamoten och docenten i nationalekonomi Anne-Marie Pålsson. Hon är också författare till boken Knapptryckarkompaniet.
”Dörren för folkligt inflytande över den offentliga makten har stängts. Det gäller både inflytandet över ställningstagandet i enskilda sakfrågor och i valet av vem som skall representera väljarna i riksdagen. Möjligheten att ta initiativ till folkomröstning finns inte och den traditionella vägen att verka politiskt- som medlem i ett politiskt parti – har urholkats på sitt innehåll. Partimedlemmarna lämnas därmed i samma maktlösa situation som de icke partipolitiskt aktiva med ett inflytande som stannar vid rätten att vart fjärde år få rösta på parti med i förväg uppgjorda listor och med känd uppfattning bara i de frågor som ingår i partiernas valmanifest eller som blir föremål för diskussion under valrörelsen.
Partieliterna försvarar den rådande ordningen med att väljarna i allmänna val kan visa vad de tycker och utkräva ansvar av den regeringen de inte är nöjda med. Men den argumentationen håller inte. För det första vet väljarna inte alltid vilka partier som ställt sig bakom vilka beslut – det är sällan vi har majoritetsregeringar i Sverige. För det andra röstar man i ett val på ett paket av uppfattningar – enskilda frågor kan inte lyftas ut – utan helheten måste köpas. De flesta av de hundratals olika ärenden som behandlas under en mandatperiod, är också okända för väljaren vid valet. För dessa finns inga mekanismer för väljarna att visa sin uppfattning.”
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
PS! Jag skickar också ett ex till Säpo så behöver de inte ringa mig. DS!
Här kan du läsa fler inlägg av Olle Ljungbeck:
Löfvens ordfattigdom – Dom ska bort från gator och torg